ساختمان

مهندسین مشاور پاژیاب

پاژیاب تخصص: ساختمان مدیرعامل: فرید آزاده مافی تلفن: ۳۷۶۱۹۳۶۷ و ۲-۳۷۶۰۷۱۰۱ فکس: ۳۷۶۸۶۷۱۴ نشانی: بلوار ملک آباد- خیابان قدس- قدس۵- پلاک۵۳ پایه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سپاد اندیش

سپاد اندیش تخصص: ساختمان مدیر عامل: مهدی صباحی تلفکس: ۳۷۱۱۴۰۶۷ نشانی: بلوار خيام شمالي- بلوار بهارستان- بهارستان۶-تقاطع اول سمت راست كارگاه خوش سيما- شركت سپاد خراسان پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهتاب افق

مهتاب افق تخصص: ساختمان مدیر عامل: سپیده جلال تلفن: ۳۸۴۰۹۴۳۳ فکس: ۳۸۴۳۳۹۳۸ نشانی: احمدآباد بین سه راه راهنمایی و ملک آباد- ساختمان سپاس -واحد ۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقشان

نقشان تخصص: ساختمان مدیر عامل: ناصر محسنی تلفن: ۳۷۶۷۶۷۷۷  فکس:۳۷۶۷۶۷۷۸ نشانی: بلوار فردوسی–آپارتمانهای مرتفع، پشت بلوک۱۱، طبقه همکف پایه:۳

ادامه مطلب