ساختمان

مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق تخصص: ساختمان مدیر عامل: حسین خسروی تلفن: ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱ فکس:۴۳۳۲۹۱۲۳-۰۵۱ نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲ – مشهد: فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بیستون پرتاو

بیستون پرتاو تخصص: ساختمان مدیر عامل: مجتبی احمدیان یزدی تلفکس: ۳۸۹۰۲۷۹۵ نشانی: بلوار معلم- معلم ۴۶- بین فخرایی۱۲ و بلوار فرهنگ- پلاک ۳۰ – زنگ ۳ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پاژیاب

پاژیاب تخصص: ساختمان مدیرعامل: فرید آزاده مافی تلفن: ۳۷۶۱۹۳۶۷ و ۲-۳۷۶۰۷۱۰۱ فکس: ۳۷۶۸۶۷۱۴ نشانی: بلوار ملک آباد- خیابان قدس- قدس۵- پلاک۵۳ پایه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سپاد اندیش

سپاد اندیش تخصص: ساختمان مدیر عامل: مهدی صباحی تلفکس: ۳۷۱۱۴۰۶۷ نشانی: بلوار خيام شمالي- بلوار بهارستان- بهارستان۶-تقاطع اول سمت راست كارگاه خوش سيما- شركت سپاد خراسان پایه: ۳

ادامه مطلب