انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اطلاع رسانی انجمن

آخرین اخبار،بخشنامه ها و دستورالعمل

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوبه هیئت وزیران را از اینجا دریافت نمایید.    حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۳(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات)

بیشتر ...

آیین نامه ایمنی راه های کشور

آيين‌نامه ايمني راه‌هاي كشور – جلد هفتم – را از اینجا دریافت نمایید.  آيين‌نامه ايمني راه‌هاي كشور – جلد هفتم – ايمني در مناطق عمليات اجرايي – تجديدنظر اول – ۱۴۰۲

بیشتر ...

اصلاحیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی

اصلاحيه آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي (سال ۱۴۰۲) به همراه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ «ث» اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده (۴) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ را از اینجا دریافت نمایید.  اصلاحيه آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي – ۱۴۰۲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ «ث»اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده (۴) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ

بیشتر ...

جلسه آموزش سامانه مبصا و دیدار و هم اندیشی با مدیران محترم شهرداری مشهد

گزارش تصویری از جلسه آموزش “سامانه مبصا” و “سامانه تامین کنندگان” شهرداری مشهد و همچنین هم اندیشی درخصوص قراردادهای مشاورین؛ که در روز سه شنبه مورخ ۱ اسفند ماه با حضور مدیران و کارشناسان محترم شهرداری مشهد و مدیران و کارشناسان محترم شرکت های مهندسین مشاور طرف قرارداد، در محل انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی […]

بیشتر ...

سامانه های پرکاربرد