انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اطلاع رسانی انجمن

آخرین اخبار،بخشنامه ها و دستورالعمل

حد نصاب معاملات – سال ۱۴۰۲

حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات) را از اینجا دریافت نمایید.  حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲

بیشتر ...

مکاتبه سازمان مدیریت استان با رئیس نظام فنی و اجرایی کشور درخصوص استفاده از مشاورین و پیمانکاران در پروژه های نهضت ملی مسکن

مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان با دکتر قانع فر (رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور) درخصوص بازنگری آیین نامه طرح اقدام ملی مسکن و پیشنهاد استفاده از مشاورین و پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه های نهضت […]

بیشتر ...

سامانه های پرکاربرد