انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اطلاع رسانی انجمن

آخرین اخبار،بخشنامه ها و دستورالعمل

بخشنامه حق الزحمه نظارت ۱۴۰۳

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت-سال ۱۴۰۳ به همراه پیوست های مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.  دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت-سال ۱۴۰۳ ۱-فايل اكسل راهنماي تهيه پيوست شماره ۳ قراردادهاي نظارت- ۱۴۰۳ ۲-فايل اكسل راهنماي تهيه صورت‌حساب قرارداد نظارت- ۱۴۰۳ ۳-فايل اكسل راهنماي تهيه پيوست شماره ۳ قراردادهاي نظارت نيمه‌كاره-۱۴۰۳ ۴-فايل اكسل راهنماي […]

بیشتر ...

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوبه هیئت وزیران را از اینجا دریافت نمایید.    حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۳(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات)

بیشتر ...

سامانه های پرکاربرد