انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اطلاع رسانی انجمن

آخرین اخبار،بخشنامه ها و دستورالعمل

حد نصاب معاملات – سال ۱۴۰۲

حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات) را از اینجا دریافت نمایید.  حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲

بیشتر ...

سامانه های پرکاربرد