مهندسین مشاور طرح و نقش مرو پارسیان

طرح و نقش مرو پارسیان

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: علی خیابانی فرد
تلفن:۵-۳۸۶۵۰۰۰۳ فکس: ۳۸۹۰۰۶۰۱
نشانی: نبش صیادشیرازی ۱۳-ساختمان ایساتیس-طبقه۳-واحد ۷
پایه : ۳