مهندسین مشاور آتی شهر شرق

آتی شهر شرق

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: مرتضی نکوئی قاچکانلو
تلفکس: ۹۱۰۹۰۲۱۰
نشانی: اقدسیه ۴۱- جهان بین ۱۰- ساختمان دیماس- طبقه همکف- واحد ۲
پایه: ۳