موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

> موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ابلاغ گردید و جایگزین بخشنامه شماره ۵۴/۲۴۶۰ – ۱۰۵/۸۴۲ گردید.

>موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

 

> جدول مقایسه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره قدیم با جدید