فرم ها و چک لیست های مورد نیاز

چک لیست مدارک مورد نیاز۱- فایل کلیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور ( شامل: پیش نویس گواهی های سابقه کار- چک لیست مدارک – فرم های روکش پرونده فیزیکی – نمونه قرارداد همکاری و …. )  را از لینک زیر دریافت کنید:

فایل کلیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور

۲- چک لیست مدارک مورد نیاز :

چک لیست مدارک مورد نیاز

۳-مستندات اعلام حضور پایه ۳ :

. مکاتبه اعلام حضور پایه ۳

. فرم دو صفحه ای اعلام حضور پایه۳

۴- فرم کنترل ظرفیت شرکت های مهندسین مشاور:

.فرم+كنترل+ظرفيت-شركت+ها