واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی

مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس تخصص: واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس:۳۸۶۷۹۲۶۴ نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۳

ادامه مطلب