شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۳۸۹۰۰۳۸۴ – ۳۶۰۴۴۰۰۵- ۳۶۰۸۴۰۰۵ نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰ پايه: ۱

ادامه مطلب
مهندسین مشاور سیال ثامن

مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده تلفکس: ۳۸۶۸۳۰۸۳ نشانی:بلوار وکیل آباد- وکیل آباد ۴۹- تعلیم ۲- پلاک ۷ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن : ۲۶- ۳۸۴۸۳۴۲۱   فکس :  ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی:چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵ نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶ پايه: ۲

ادامه مطلب