تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵ نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶ پايه: ۳

ادامه مطلب