تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار سازمان آب(شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵ پايه: ۳

ادامه مطلب