گروه نفت و گاز

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۳۸۹۰۰۳۸۴ – ۳۶۰۴۴۰۰۵- ۳۶۰۸۴۰۰۵ نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰ پايه: ۱

ادامه مطلب
مهندسین مشاور سیال ثامن

مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده تلفکس: ۳۸۶۸۳۰۸۳ نشانی:بلوار وکیل آباد- وکیل آباد ۴۹- تعلیم ۲- پلاک ۷ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن : ۲۶- ۳۸۴۸۳۴۲۱   فکس :  ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی:چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵ نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵ نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۸ و۳۶۰۴۴۰۰۵ – ۳۷۶۷۲۲۵۶ – ۳۷۶۸۲۵۰۷ نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور رهنما صنعت

رهنما صنعت تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مديرعامل: عبدالزهرا کشمیری تلفکس: ۳۶۰۴۸۲۸۷ نشانی: :بلوار ملک آباد – خیابان گویا – گویا ۴ – پلاک۷۰ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷  فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۳۷۶۸۴۰۹۱   فکس: -۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام- خیابان پیام- نبش پیام۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن : ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی: چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس تخصص: واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی تلفکس: ۳۸۸۱۴۷۱۵ نشانی: حدفاصل فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۶۳- طبقه ۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۳

ادامه مطلب