حفاظت، مرمت، احیا و بهره برداری آثار و بناهای تاریخی، فرهنگی و محوطه های باستانی-تاریخی

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: حفاظت، مرمت و احیاء آثارتاریخی- باستانی مدیرعامل: حسین توانایی تلفن: ۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ آدرس: بلوار سازمان آب(شهید صادقی) – شهید صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاک ۲۵ پايه: ۳

ادامه مطلب