شبکه های آبیاری و زهکشی

مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی تلفکس: ۳۶۰۱۱۲۹۱ نشانی: بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی ۶- پلاک ۵۵ پایه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آبراه ساز شرق

آبراه ساز شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: منصور جاجرمی زاده تلفن: ۳۸۴۲۷۸۴۳  فکس: ۳۸۴۳۴۱۶۸ نشانی: چهارراه پل خاکی- نبش اسداله زاده۵- پلاک۷۲- واحد ۶ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آب کاوان آبانگاه

آب کاوان آبانگاه تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی / تکرار شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: محمدجواد سمیعی تلفن: ۳۵۲۲۶۰۷۶  فکس: ۳۵۲۲۰۴۳۴ نشانی: قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد۱۸- پلاک۵۹ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آب کاوش پارس

آب کاوش پارس تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: محمد کریم زاده مقدم تلفکس: ۳۷۶۵۱۹۲۰ نشانی: فرامرزعباسی۵-انتهای رسالت۱۷- سمیه۱۶-پلاک ۲۲-واحد۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آبگیرسازه توس

آبگیرسازه توس تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: هانیه هادیان تلفن: ۳۸۶۵۲۳۲۶   فکس:۳۸۶۶۲۵۲۴ نشانی: بلوار وکیل آباد- هنرستان ۲۳- پلاک۸- طبقه سوم پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور آبنمود توس

مهندسین مشاور آبنمود توس

آبنمود توس تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: فريدون حسين نژاد تلفن: ۳۸۴۲۰۲۹۴   فکس: ۳۸۴۶۹۴۶۵ نشانی: بلوار فلسطین- فلسطين ۲۱ – پلاك ۷۲ – طبقه۲- واحد ۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بناوند شرق

بناوند شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل: حسین پاسدار تلفن: ۳۷۶۸۷۴۷۱ نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهارستان- بهارستان ۱۶- پلاک ۱۷۴ – واحد ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهین آب پاژ

بهین آب پاژ تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدير عامل: علي شكفته تلفن: ۱- ۳۷۲۳۱۹۵۰  فكس:۳۷۲۶۳۲۴۴ نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي۲۳- پلاک ۶۶- واحد۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲ نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف پایه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پی آزمون شرق

پی آزمون شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل: جعفر نجفی زاده تلفکس: ۳۶۰۹۸۶۱۷- ۳۶۰۹۸۶۱۶ و ۳۸۶۷۹۳۹۵ نشانی: بلوار وکیل آباد-بلوار شهید قانع – پلاک ۲۱ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور جوی آب مشهد

مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: مهدی نجفی تلفن:۳۸۷۱۸۳۳۰   فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴ نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور دشت آب مشهد

مهندسین مشاور دشت آب مشهد

دشت آب مشهد تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل : محمدرضا دانشکده کاشانی تلفن:۳۸۴۵۳۸۸۲   فکس: ۳۸۴۵۹۸۶۵ نشانی:خیابان احمدآباد-ناصرخسرو۲۳- نبش چهارراه سوم-پلاک۸/۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس: ۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سپندآب شرق

سپندآب شرق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرعامل: محمدتقی لطفی تلفکس: ۳۸۷۶۵۸۱۱ نشانی: رضا شهر- خیابان شهیدرضوی ۳۶- پلاک ۳۰ – طبقه همکف پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیمای آب خاوران

سیمای آب خاوران تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدير عامل:رمضان كاظمي گليان تلفن: ۳۶۰۹۱۲۲۶  فکس:۳۶۰۸۲۱۹۴ نشانی: بلوار معلم- معلم ۲۱- معاد شمالي۳۱- پلاک۱۹۲- طبقه يك پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پایه: ۱ و ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور عمران جویاب بیهق

عمران جویاب بیهق تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی مدیر عامل: محمدحسن بیاضی تلفن: ۴۴۴۴۵۸۲۰ نشانی: سبزوار-بلوار خوش بین-روبروی خوش بین ۹- طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور پایه: ۳

ادامه مطلب