سد سازی

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: سدسازی مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: سدسازی مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱   فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پایه: ۱ و ۲

ادامه مطلب