حفاظت و مهندسی رودخانه

مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی تلفکس: ۳۶۰۱۱۲۹۱ نشانی: بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی ۶- پلاک ۵۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهین آب پاژ

بهین آب پاژ تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدير عامل: علي شكفته تلفن: ۱- ۳۷۲۳۱۹۵۰ فكس:۳۷۲۶۳۲۴۴ نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي۲۳- پلاک ۶۶- واحد۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲ نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف پايه: ۲

ادامه مطلب
مهندسین مشاور جوی آب مشهد

مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: مهدی نجفی تلفن: ۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴ نشانی: بلوار کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران ۱- طبقه اول- واحد ۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱      نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

کاوش پی مشهد تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: مجید مهرآفرید تلفن: ۳۸۴۵۸۱۲۴     فکس: ۳۸۴۶۰۵۱۰ نشانی: خیابان کوهسنگی- کوهسنگی۲۱- پلاک ۹ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: عفت نوری اسکویی تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰-۳۸۶۷۱۹۴۰ نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان

هیدروپارس خراسان تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده تلفکس: ۳۶۰۸۷۴۵۱ نشانی: خیابان امامت- امامت ۱۷ (آزادی۱۸)- پلاک – طبقه دوم- واحد ۳ پایه:۳

ادامه مطلب