حفاظت و مهندسی رودخانه

مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی تلفکس: ۳۸۹۲۷۳۳۳ نشانی: بلوار وکیل آباد- هنرستان۲۳- پلاک ۸ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهین آب پاژ

بهین آب پاژ تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدير عامل: علي شكفته تلفن: ۱- ۳۷۲۳۱۹۵۰ فكس:۳۷۲۶۳۲۴۴ نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي۲۳- پلاک ۶۶- واحد۳ پايه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور جوی آب مشهد

مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: مهدی نجفی تلفن: ۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴ نشانی: بلوار کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران ۱- طبقه اول- واحد ۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: حسین مسافری تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱      نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیرعامل: عفت نوری اسکویی تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰-۳۸۶۷۱۹۴۰ نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷  فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار سازما ن آب– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاک ۲۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان

هیدروپارس خراسان تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه مدیر عامل: حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده تلفکس: ۳۶۰۸۷۴۵۱ نشانی: خیابان امامت- امامت ۱۷ (آزادی۱۸)- پلاک – طبقه دوم- واحد ۳ پایه:۳

ادامه مطلب