ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

مهندسین مشاور آبار طرح

آبار طرح تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: جواد خدائی تلفن: ۱۳-۳۷۲۳۰۱۱۰ فکس: ۳۷۲۳۰۱۱۲ نشانی:بلوار سازمان آب -نبش شهيد صادقي۱۷- پلاک ۹۱ واحد يك پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آبان اندیش شرق

آبان اندیش شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: مجید وطن پرست تلفن: ۹۱۰۰۱۱۸۱-۳ فکس: ۳۸۸۱۱۳۰۲ نشانی: نبش هاشمیه ۶- مجتمع تجاری آبان-طبقه ۵- واحد ۱۱ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور آتی شهر شرق

مهندسین مشاور آتی شهر شرق

آتی شهر شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: مرتضی نکوئی قاچکانلو تلفکس: نشانی: اقدسیه ۴۱- جهان بین ۱۰- ساختمان دیماس- طبقه همکف پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آداک پویا طرح طوس

آداک پویا طرح طوس تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: محسن خجسته باغدار تلفن: ۳۵۱۴۰۸۴۸-۳۵۳۱۶۰۵۷   فکس: ۳۸۷۸۷۲۵۰ نشانی: رحمانیه ۳۱- نبش نجفی۷- ساختمان هاشمی اولیاء- طبقه همکف پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آراد طرح طوس

آراد طرح طوس تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: مهدی طاهر زاده تلفکس: ۳۶۰۶۵۶۷۵ نشانی: بلوار دانش آموز-دانش آموز ۱۵-پلاک ۳۵۶ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور آرازپویان پارس

مهندسین مشاور آرازپویان پارس

آرازپویان پارس تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: لادن محسنین تلفکس: ۳۸۴۰۷۲۸۳ نشانی: خیابان کوهسنگی – کوهسنگی ۲۷ – پلاک ۷- طبقه همکف پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آرایه شهر اهورا

آرایه شهر اهورا تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: ژیلا جوانشیر افشار تلفکس: ۳۷۶۰۸۲۹۳ نشانی: بلوار فلسطین، فلسطین ۱۰، پلاک ۱۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور اساس شهر شرق

اساس شهر شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: غلامرضا ناظمی تلفن: ۳۷۶۱۰۹۱۲ فکس: ۳۷۶۴۶۵۱۷ نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهار- بین بهار ۷و۵ – شماره ۱۳۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور الماس بتن پاژ

الماس بتن پاژ تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: شهرام یزدزاد تلفن: ۳۸۴۶۸۰۲۵ فکس:۳۸۴۵۵۳۰۴ نشانی: احمد آباد- انتهای خیابان بهشت- ساختمان آراد- طبقه ۲- واحد ۶ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: حسین خسروی تلفن: ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱ فکس:۴۳۳۲۹۱۲۳-۰۵۱ نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آمایش طرح نیارش

آمایش طرح نیارش تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: هادی ضیافتی برخوردار تلفن: ۳۸۱۱۴۰۰۱ فکس: ۳۸۱۱۴۳۳۶ نشانی: نبش امام خمینی ۲۸- برج مرمر- طبقه ۱۲- واحد ۱۳ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور اوت

مهندسین مشاور اوت

اوت تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: محمد حسن معتمدی تلفن: ۳۸۹۳۶۲۶۶ فکس: ۳۸۹۳۶۲۷۴ نشانی: بلوار دانشجو– دانشجو ۵- شماره ۸۴/۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

ایده پرداز ارم تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: زهره ابریشمی تلفکس: ۳۸۶۶۱۰۴۷ نشانی: بلوار پیروزی- پیروزی ۷۲ – عماد خراسانی ۵- پلاک ۶- واحد۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور ایرانشهر توس

ایرانشهر توس تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: امیرمحمد صدیقی تلفکس: ۳۸۵۸۶۴۴۱- ۳۸۵۸۶۴۴۰ نشانی: کوهسنگی ۴- پلاک ۴۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آیین متره

آیین متره تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: ساسان کیوانلو شهرستانکی تلفکس: ۳۸۷۱۰۲۲۲ نشانی: رضاشهر-انتهای بلوار فضل ابن شاذان _ ابتدای ارغوان و نبش چپ خیابان شهید سید جمال موسوی- پلاک ۳۸ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بانی گستر تابران

بانی گستر تابران تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدير عامل: جواد سیرجانی تلفن : ۳۷۶۰۶۵۴۰ نشانی: بلوار سجاد- سجاد ۳- میلاد ۲- پلاک۱۶- واحد ۶ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بناوند شرق

بناوند شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: حسین پاسدار تلفن: ۳۷۶۸۷۴۷۱ نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهارستان- بهارستان ۱۶- پلاک ۱۷۴ – واحد ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بنیان تردد ساخت

بنیان تردد ساخت تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدير عامل: رامین احمدی جزی تلفکس: ۳۸۴۴۴۷۱۶ – ۳۸۴۱۸۴۴۳ نشانی: خیابان سناباد- مقابل سازمان انتقال خون- ساختمان۸۸ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بوم پارت شهر معنوی

بوم پارت شهر معنوی تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدير عامل: سید محمد بهروز تلفکس: ۳۷۶۸۳۹۰۹ نشانی: فلسطین-خیابان قدس-قدس۹(فلسطین۱۲)-پلاک۴۱-طبقه اول پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهرادسازان مشهد

بهراد سازان مشهد تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: علیرضا اخوان مهدوی تلفن: ۳۷۶۱۵۵۰۵ فکس: ۳۷۶۱۲۱۸۳ نشانی: بلوارفلسطین-فلسطین۱۸-پلاک۶۰-ساختمان بهراد- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور پارت اندیشه سپهر

مهندسین مشاور پارت اندیشه سپهر

پارت اندیشه سپهر تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدير عامل: محمد صرافیان تلفن: ۸-۳۵۰۹۱۷۳۶ فکس: ۳۵۰۹۱۷۳۸ نشانی: برونسی۲۲(خیابان گلدیس)- گلدیس۱۶- بین گلدیس۱۶.۱و۱۶.۳- جنب ورودی پارکینگ مجتمع رژین اسپروز- پلاک۷- زنگ وسط پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پارت مهراز

پارت مهراز تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: سعید خواجه کرم الدین تلفن: ۳۶۰۶۱۵۶۲ فکس: ۳۸۴۹۲۷۰۵ نشانی: بلوار استقلال- نبش چهارراه میلاد- ساختمان پزشکان ۵۴ – طبقه ۲- واحد ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷ فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴ نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پویاگران برتر توس

پویاگران برتر توس تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: حمید حسینی تلفکس: ۳۷۶۷۹۱۳۴ نشانی: خیابان سناباد غربی- بین سناباد ۵۸ و چهارراه راهنمایی-طبقه۲-واحد۴- پلاک۷۷۰ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور توسعه طرح پویش اروند

توسعه طرح پویش اروند تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدير عامل: فرامرز عالمی تلفن: ۳۸۴۸۱۳۰۰ نشانی: خیابان راهنمایی- برج تجاری اداری سلمان- طبقه ۹- واحد ۳ پایه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور جوی آب مشهد

مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: مهدی نجفی تلفن:۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴ نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور خانه معمار طوس آریا

خانه معمار طوس آریا تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیر عامل: علیرضا وفایی حسینی تلفن: ۳۷۰۵۸۳۱۱ نشانی:خیابان جانباز شمالی ۲- معبر آخر- بلوار جانباز- پلاک۰ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۳۶۰۴۴۰۰۵ فکس: ۳۶۰۸۴۰۰۵ نشانی: محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰ پایه: ۳

ادامه مطلب