ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

مهندسین مشاور آداک پویا طرح طوس

آداک پویا طرح طوس تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیرعامل: محسن خجسته باغدار تلفن: ۳۵۱۴۰۸۴۸-۳۵۳۱۶۰۵۷   فکس: ۳۸۷۸۷۲۵۰ نشانی: رحمانیه ۳۱- نبش نجفی۷- ساختمان هاشمی اولیاء- طبقه همکف پایه:۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور اوت

مهندسین مشاور اوت

اوت تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیرعامل: محمدحسن معتمدی تلفن: ۳۸۹۳۶۲۶۶ فکس: ۳۸۹۳۶۲۷۴ نشانی: بلوار دانشجو– دانشجو ۵- شماره ۸۴/۲ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهرادسازان مشهد

بهراد سازان مشهد تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیر عامل: علیرضا اخوان مهدوی تلفن: ۳۷۶۱۵۵۰۵  فکس: ۳۷۶۱۲۱۸۳ نشانی: بلوارفلسطین-فلسطین۱۸-پلاک۶۰-ساختمان بهراد- طبقه ۲ پایه:۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور پیدار

مهندسین مشاور پیدار

پیدار  تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیرعامل: مژگان روپوش تلفکس: ۳۶۰۶۷۹۰۶ نشانی: بلوار سجاد- بین سجاد ۱۷ و ۱۹ – پلاک ۲۵۳ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور رهداد

رهداد تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیر عامل: علی نقی نوربخش تلفکس: ۳۶۰۱۷۸۲۵ نشانی: بین وکیل آباد ۲۳ و ۲۵ – پلاک ۳۳۹– طبقه ۳- واحد ۳۰۲ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور شارستان طرح

شارستان طرح تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیر عامل: محمدرضا مهدوی تلفکس : ۳۸۱۱۲۵۳۰ نشانی:خیابان کوهسنگی – کوهسنگی۴ – پلاک ۱۰ – واحد ۱۰ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور فضازیست

فضازیست  تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیر عامل: فرشاد تاتاری تلفن: ۶-۳۸۹۲۰۱۰۳ فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷ نشانی: بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳- پلاک ۱۵ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور گام طرح ثامن

گام طرح ثامن  تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدير عامل: دانیال گشایشی تلفن: ۲۸-۳۸۴۷۸۱۲۷  فكس: ۳۸۴۷۸۱۲۹ نشانی: احمدآباد- انتهای ابوذر غفاری۳۷- انتهای خیابان شهید اسلامی۴- کوچه شهید غلامحسین احمدی- پلاک ۴۶- واحد۱ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور هترا نقش پارس

هترا نقش پارس  تخصص: ساختمان های آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و درمانی مدیر عامل: احسان معمارزاده طهران تلفن : ۳۸۵۸۳۷۵۱ نشانی: کوهسنگی. ساختمان زیست خاور.طبقه۱۲.واحد۱۲۰۷ پایه:۳

ادامه مطلب