گروه مطالعات کشاورزی

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲ نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور تکاب سبز طوس

تکاب سبز طوس تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیرعامل: سمیه مشاری عشق آباد تلفن: ۰۹۱۵۱۰۶۶۸۳۷ نشانی: بلوار حجاب- خیابان رستگاری- خیابان رستگاری ۶- پلاک ۳ طبقه دوم پايه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور دشت آب مشهد

مهندسین مشاور دشت آب مشهد

دشت آب مشهد تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: محمدرضا دانشکده کاشانی تلفن:۳۸۴۵۳۸۸۲ فکس: ۳۸۴۵۹۸۶۵ نشانی:خیابان احمدآباد-ناصرخسرو۲۳- نبش چهارراه سوم-پلاک۸/۱ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس:۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیال پویای شرق

سیال پویای شرق تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: منصور ترکمن سرابی تلفکس: ۳۶۲۱۲۶۹۷ نشانی: قاسم آباد- بلوار امامیه – امامیه ۵۶- پلاک۳۰ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور عمران جویاب بیهق

عمران جویاب بیهق تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: جواد رحمانی ثقیه تلفن: ۴۴۴۴۵۸۲۰ نشانی: سبزوار-بلوار خوش بین-روبروی خوش بین ۹- طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱  فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار ارشاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور گزین سازه توس

گزین سازه توس تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: ابوذر حاتمی تلفن: ۳۷۶۵۶۷۷۸ فکس: ۳۷۶۵۶۴۸۰ نشانی: خیابان مهدی- مهدی ۷- پلاک ۱۱۶- طبقه همکف پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیرعامل: عفت نوری اسکویی تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰ نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهارسیلاب خراسان

مهار سیلاب خراسان تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مديرعامل: مهدي شاهرانده تلفکس: ۳۵۱۴۲۶۹۸ نشانی: میدان نمایشگاه- بلوار میثاق- هاشمی ۱- آزاده ۳۶- پلاک ۶۶- واحد ۱۷ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آب طوس

نقش آب طوس تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مدیر عامل: جواد اسکندری تلفن: ۳۸۴۷۷۰۵۱ فکس: ۳۸۴۱۱۳۳۷ نشانی: خیابان سناباد۴۲- کوچه اول سمت راست- پلاک ۱۱۷- طبقه دوم پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: فضای سبز مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس: ۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: شیلات و آبزیان مدیرعامل: سعید نی ریزی تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱  فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارخیام – خیابان مهندس (پیام سابق)- نبش مهندس ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۳

ادامه مطلب