سیستم های ریلی

مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا تخصص: سیستم های ریلی مدیرعامل: امید شیخی کاریزکی تلفکس: ۳۶۰۶۹۰۵۰–۳۶۰۷۴۴۲۲–۳۶۰۷۹۹۲۲  نشانی: بلوار وکیل آباد- وکیل آباد۱۷(معاد)- بین معاد ۲۴ و ۲۶- پلاک ۱۷۹- طبقه اول پايه: ۳

ادامه مطلب