گروه انرژی

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران) تخصص: انرژی تجدید پذیر مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی: بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور بهپویان امین منتظر

بهپویان امین منتظر تخصص: بهینه سازی انرژی مدیر عامل: مرتضی تقوائی حسین زاده تلفن: ۱۱ – ۳۵۴۲۵۶۰۹ فکس: ۳۵۴۲۵۶۰۸ نشانی:کیلومتر۱۲جاده مشهد-قوچان، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان شرکت های فناوری و دانش بنیان-طبقه همکف پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران) تخصص: بهینه سازی انرژی مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی:بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نویان بهینه

نویان بهینه تخصص: بهینه سازی انرژی مدیر عامل: مرتضی تقوائی حسین زاده تلفکس: ۳۸۶۵۶۵۷۷  نشانی: بلوار وکیل آباد- حافظ ۱۹- چراغچی۲۷(پیروزی۵۹) شهید رحیم زاده۳ -پلاک ۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران) تخصص: دیسپاچینگ و مخابرات نیرو مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی:بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) تخصص: توزیع نیرو مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی:بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پایا نیرو پاژ

پایا نیرو پاژ تخصص: انتقال نیرو مدیرعامل: سید رضا رضوی زاده تلفکس: ۳۸۶۵۴۳۰۹ نشانی: حایشه بلوار پیروزی- حدفاصل پیروزی۶۴ و میدان حافظ (شهید حکمت) پلاک۳۲- طبقه دوم پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) تخصص: انتقال نیرو مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی: بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) تخصص: تولید نیرو مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی:بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پايه: ۳

ادامه مطلب