گروه نقشه برداری و GIS

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: فتوگرامتری مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس: ۳۸۶۷۹۲۶۴ نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسین مسافری تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیرعامل: سعید نی ریزی تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خيام-خیابان پیام- نبش پیام۴- پلاک۱۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آرای شرق

نقش آرای شرق تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسام بزرگمهر تلفن: ۳۶۰۱۳۵۵۵ نشانی: بین فرامرز عباسی ۱ و ۳- مجتمع آناهیتا – طبقه اول – واحد ۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار سازما ن آب (شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵ پایه: ۱ و ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آرین دژ شرق

آرین دژ شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدير عامل: مجید رحیمی یزدی تلفکس: ۳۸۶۶۳۲۴۹ نشانی: بلوار صیاد شیرازی-صیادشیرازی۲-مجتمع زمرد طبقه۳-واحد۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدير عامل: مهران بلوچ قرائی تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس: ۳۸۶۹۵۴۴۵ نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور چهاربرج

چهار برج تخصص: نقشه برداری زمینی مدیرعامل: حامد سالاری تلفن: ۳۷۲۷۸۸۱۵ نشانی: بلوار شهید صادقی- خیابان صادقی۵ (کاشف)- پلاک۸۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: حسین مسافری تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سطوح پیمایش

سطوح پیمایش تخصص: نقشه برداری زمینی مدیرعامل: مجتبی صبوری معمار تلفکس: ۳۷۶۷۸۷۰۱ و ۲ نشانی: بلوارملک آباد-ملک آباد۱۵- هوشیار۸-پلاک۱۸۴–طبقه۲ پايه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور سیال ثامن

مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده تلفن: ۳۵۱۳۰۵۱۰ فکس: ۳۵۱۳۰۵۶۶ نشانی: بزرگراه ميثاق-ميثاق۲- جاهد۱ – پلاك ۱۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور شاخص شرق

شاخص شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: علیرضا شهرکی تلفن: ۳۸۸۲۰۵۴۷ فکس: ۳۸۸۲۰۵۴۶ نشانی: بلوار هاشمیه- هاشمیه۴۰- ضلع جنوبی پارک ایزدی- کوچه شهید غلامی- پلاک ۵۵- طبقه۱ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۱

ادامه مطلب
مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: امید شیخی تلفن: ۳۸۸۴۶۱۴۷ فکس: ۳۸۸۳۳۶۴۹ نشانی: بلوار فکوری- بین فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۷۵- طبقه اول-واحد۲-کدپستی:۹۱۷۸۱-۸۷۱۴۵ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور کیهان نقش توس

کیهان نقش توس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: اصغر یوسفی کمالوند تلفن: ۳۲۵۰۶۴۵۲ نشانی: بلوار طبرسی شمالی-بین ۱۹و۲۱-پلاک ۸۴۵-طبقه دوم سمت راست پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن: ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی: سه راه ادبيات نرسيده به چهارراه پل خاكي- خیابان مسعود شرقي ۲ – پلاک ۴۷ پايه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور نقشاب شرق

مهندسین مشاور نقشاب شرق

نقشاب شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: محمد حسین زاده هرویان تلفکس: ۳۸۶۷۷۳۶۰ نشانی: سیدرضی۴۰- بین مهران۱۱ومیدان فلاح-پلاک۲۷۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آب طوس

نقش آب طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: جواد اسکندری تلفن: ۳۸۴۷۷۰۵۱ فکس: ۳۸۴۱۱۳۳۷ نشانی: خیابان سناباد۴۲- کوچه اول سمت راست- پلاک ۱۱۷- طبقه دوم پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار شهید صادقی– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵ پايه: ۱

ادامه مطلب