گروه محیط زیست و سلامت

مهندسین مشاور آوا محیط خراسان

آوا محیط خراسان تخصص: محیط زیست مدیرعامل: سید مهدی میرسیار تلفکس: ۳۷۵۲۵۴۳۷ نشانی: تقاطع بلوار شهید قوچانی– بلوار عبدالمطلب(نبش عبدالمطلب ۵۰) – پلاک ۲۶ – طبقه دوم –واحد ۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: محیط زیست مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲ نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: محیط زیست مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: محیط زیست مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس تخصص: محیط زیست مدیر عامل: مهدی خدیوی تلفکس: ۳۸۷۱۹۳۵۶- ۳۸۷۱۹۲۳۷      نشانی: پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان شهید مقصودلو- واحد ۳۰۷ پايه: ۳

ادامه مطلب