نقشه برداری زمینی

مهندسین مشاور آرین دژ شرق

آرین دژ شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدير عامل: مجید رحیمی یزدی تلفکس: ۳۸۶۶۳۲۴۹ نشانی: بلوار صیاد شیرازی-صیادشیرازی۲-مجتمع زمرد طبقه۳-واحد۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیرعامل: حسین فرنوش تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲ نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور چهاربرج

چهار برج تخصص: نقشه برداری زمینی مدیرعامل: حامد سالاری تلفن: ۳۷۲۷۸۸۱۵ نشانی: بلوار شهید صادقی- خیابان صادقی۵ (کاشف)- پلاک۸۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص:  زمینی مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سطوح پیمایش

سطوح پیمایش تخصص: نقشه برداری زمینی مدیرعامل: مجتبی صبوری معمار تلفکس: ۳۷۶۷۸۷۰۱ و ۲ نشانی: بلوارملک آباد-ملک آباد۱۵- هوشیار۸-پلاک۱۸۴–طبقه۲ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور شاخص شرق

شاخص شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: علیرضا شهرکی تلفن: ۳۸۸۲۰۵۴۷ فکس: ۳۸۸۲۰۵۴۶ نشانی: بلوار هاشمیه- هاشمیه۴۰- ضلع جنوبی پارک ایزدی- کوچه شهید غلامی- پلاک ۵۵- طبقه۱ پايه: ۱

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پايه: ۱

ادامه مطلب
مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: امید شیخی تلفکس: ۳۶۰۶۹۰۵۰–۳۶۰۷۴۴۲۲–۳۶۰۷۹۹۲۲  نشانی: بلوار وکیل آباد- وکیل آباد۱۷(معاد)- بین معاد ۲۴ و ۲۶- پلاک ۱۷۹- طبقه اول پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور کیهان نقش توس

کیهان نقش توس تخصص:  زمینی مدیر عامل: اصغر یوسفی کمالوند تلفن:۳۲۱۲۲۵۵۷    فکس: ۳۲۵۰۶۴۵۲ نشانی: بلوار طبرسی شمالی-بین ۱۹و۲۱-پلاک ۸۴۵-طبقه دوم سمت راست پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن: ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی: چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم پايه: ۳

ادامه مطلب
مهندسین مشاور نقشاب شرق

مهندسین مشاور نقشاب شرق

نقشاب شرق تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: محمد حسین زاده هرویان تلفکس: ۳۸۶۷۷۳۶۰ نشانی: سیدرضی۴۰- بین مهران۱۱ومیدان فلاح-پلاک۲۷۳ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آب طوس

نقش آب طوس تخصص: نقشه برداری زمینی مدیر عامل: جواد اسکندری تلفن: ۳۸۴۷۷۰۵۱ فکس: ۳۸۴۱۱۳۳۷ نشانی: خیابان سناباد۴۲- کوچه اول سمت راست- پلاک ۱۱۷- طبقه دوم پايه: ۳

ادامه مطلب