سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مهندسین مشاور پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس: ۳۸۶۷۹۲۶۴ نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسین مسافری تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیرعامل: سعید نی ریزی تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خيام-خیابان پیام- نبش پیام۴- پلاک۱۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آرای شرق

نقش آرای شرق تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسام بزرگمهر تلفن: ۳۶۰۱۳۵۵۵ نشانی: بین فرامرز عباسی ۱ و ۳- مجتمع آناهیتا – طبقه اول – واحد ۱ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار سازما ن آب (شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵ پایه: ۱ و ۲

ادامه مطلب