بازرسی فنی

مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق تخصص: بازرسی فنی مدیرعامل: محمود خسروی تلفکس: ۴۳۲۱۸۶۰۰-۰۵۱ – ۳۷۲۹۴۷۳۴ نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲ مشهد- فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: بازرسی فنی مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۳۶۰۴۴۰۰۵ فکس: ۳۶۰۸۴۰۰۵ نشانی:الهیه-کوچه لوایی، کوچه شهید تقی زاده ۶، ساختمان صبا ، طبقه همکف ، واحد ۱۰ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: بازرسی فنی مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: بازرسی فنی مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱ – ۳۷۶۵۶۸۳۴ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام- خیابان مهندس(پیام سابق) – نبش مهندس ۴-پلاک ۱۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: بازرسی فنی مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن : ۳۸۴۸۳۴۲۱-۲۶ فکس : ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی: چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم پایه: ۳

ادامه مطلب