ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی تلفکس: ۳۶۰۱۱۲۹۱ نشانی: بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی ۶- پلاک ۵۵ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱ نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

کاوش پی مشهد تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیر عامل: مجید مهرآفرید تلفن: ۳۸۴۵۸۱۲۴ فکس: ۳۸۴۶۰۵۱۰ نشانی: خیابان کوهسنگی- کوهسنگی۲۱- پلاک ۹ پایه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل مدیر عامل: ابوالفضل شریفی تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰ نشانی: بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵ پایه: ۳

ادامه مطلب