آخرین اخبار،بخشنامه ها و دستورالعمل

مکاتبه سازمان مدیریت استان با رئیس نظام فنی و اجرایی کشور درخصوص استفاده از مشاورین و پیمانکاران در پروژه های نهضت ملی مسکن

مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان با دکتر قانع فر (رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور) درخصوص بازنگری آیین نامه طرح اقدام ملی مسکن و پیشنهاد استفاده از مشاورین و پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه های نهضت […]

ادامه مطلب

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

> موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ابلاغ گردید و جایگزین بخشنامه شماره ۵۴/۲۴۶۰ – ۱۰۵/۸۴۲ گردید. >موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره   > جدول مقایسه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره قدیم با جدید

ادامه مطلب

ارتقا پایه مشاوران

ارتقاء پایه : ⇓ >حداقل مبلغ تعدیل شده تجربه کاری >ضرایب تعدیل حق الزحمه دریافتی بابت محاسبه امتیاز تجربه کاری >ضرایب تعدیل زمانی  

ادامه مطلب