مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان

هیدروپارس خراسان

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده
تلفن : ۳۶۰۸۷۴۵۱
نشانی: امامت ۱۷ (آزادی۱۸)- پلاک ۲/۱- طبقه دوم- واحد ۳
پایه: ۳