مهندسین مشاور نقش آب طوس

نقش آب طوس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: جواد اسکندری
تلفن : ۳۸۴۷۷۰۵۱ فکس: ۳۸۴۱۱۳۳۷
نشانی: خیابان سناباد۴۲- کوچه اول سمت راست- پلاک ۱۱۷- طبقه دوم
پایه: ۳