مهندسین مشاور سنجش زادبوم و اقلیم شرق

سنجش زادبوم و اقلیم شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: علی اسدی خروی
تلفکس: ۳۷۲۷۵۶۳۸
نشانی: خیابان شهید مطهری جنوبی- بین مطهری جنوبی ۷و۹ – پلاک ۵۳ – طبقه همکف- واحد اول
پایه: ۳