مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی
تلفکس: ۳۶۰۱۱۲۹۱
نشانی: بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی ۶- پلاک ۵۵
پایه: ۲