مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: حسین مسافری
تلفکس: ۳۷۶۳۷۶۰۱
نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲
پایه: ۳