مهندسین مشاور زیست پویا گستر

زیست پویا گستر

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: مجید زرگر
تلفن:۳۷۲۳۹۰۱۸   فکس:۳۷۲۴۵۲۴۰
نشانی: بلوار کلاهدوز-کلاهدوز ۲/۱۷- پلاک۱۵۴- واحد۳
پایه: ۳