مهندسین مشاور دشت آب مشهد

دشت آب مشهد

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل : محمد شیخ الاسلامی
تلفن:۳۸۴۵۳۸۸۲   فکس: ۳۸۴۵۹۸۶۵
نشانی:خیابان احمدآباد-ناصرخسرو۲۳- نبش چهارراه سوم-پلاک۸/۱
پایه: ۳