مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: مهدی نجفی
تلفن:۳۸۷۱۸۳۳۰   فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴
نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳
پایه: ۳