مهندسین مشاور پایش آبخوان پارس

پایش آبخوان پارس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: محمد علي حداد نژاد
تلفن: ۳۸۹۴۳۹۷۶
نشانی: بلوار مهران- مهران۲۱- پلاک۴۸۹- طبقه همکف
پایه: ۳