مهندسین مشاور باران نمود پارس

باران نمود پارس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: ابراهیم فلاح تفتی
تلفکس: ۳۸۹۳۸۱۹۰
نشانی: بلوار فرهنگ- فرهنگ۲۹- پلاک ۵۳
پایه: ۳