مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: محمود خسروی
تلفکس: ۴۳۲۱۸۶۰۰-۰۵۱ – ۳۷۲۹۴۷۳۴
نشانی نیشابور: بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲

نشانی مشهد: فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸
پايه: ۳