مهندسین مشاور گواه صنعت شرق

گواه صنعت شرق

تخصص: بازرسی فنی
مدیر عامل: احمدرضا گلابچی ثانی
تلفکس : ۳۷۶۴۵۶۹۶
نشانی: بلوار فردوسی- نبش یاس ۴- ساختمان جنوبی- طبقه سوم
پایه: ۳