مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق

گسترش راه و  ابنیه شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

مدیر عامل: عباس غیب دوست

تلفن:۳۶۰۶۴۹۵۱          فکس: ۳۶۰۹۸۳۷۰

نشانی: بلوار سید رضی – سید رضی۳- پلاک ۱۵۳

پایه: ۲