مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق

گسترش راه و ابنیه شرق

تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر عامل: عباس غیب دوست
تلفن:۳۶۰۶۴۹۵۱ فکس: ۳۶۰۹۸۳۷۰
نشانی: بلوار سید رضی – سید رضی۳- پلاک ۱۵۳
پايه: ۲