مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق

گسترش راه و ابنیه شرق

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: عباس غیب دوست
تلفن:۳۶۰۶۴۹۵۱  فکس: ۳۶۰۹۸۳۷۰
نشانی: بلوار سید رضی – سید رضی۳- پلاک ۱۵۳
پايه: ۲