مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق

گسترش راه و ابنیه شرق

تخصص: مقاوم سازی
مدیر عامل: عباس غیب دوست
تلفن:۳۶۰۶۴۹۵۱  فکس : -۳۶۰۹۸۳۷۰
نشانی: بلوار سید رضی – سید رضی۳- پلاک ۱۵۳
پايه: ۳