مهندسین مشاور گزین سازه توس

گزین سازه توس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: ابوذر حاتمی
تلفن: ۳۷۶۵۶۷۷۸ فکس: ۳۷۶۵۶۴۸۰
نشانی: خیابان مهدی- مهدی ۷- پلاک ۱۱۶- طبقه همکف
پايه: ۳