مهندسین مشاور گزین سازه توس

گزین سازه توس

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیر عامل: ابوذر حاتمی
تلفن: ۳۷۶۳۳۷۸۴ فکس: ۳۷۶۵۶۴۸۰
نشانی: خیابان مهدی- مهدی ۷- پلاک ۱۱۶- طبقه همکف
پايه: ۳