مهندسین مشاور گذرگاه های شرق

گذرگاه های شرق

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: مجتبی اسد آبادی
تلفن: ۳۸۷۸۷۵۴۰  فکس : ۳۸۷۸۳۸۹۲
نشانی: میدان جمهوری- نوفل لوشاتو – حاشیه شهید کلانتری- پلاک۱۰۹
پايه: ۲