مهندسین مشاور گام طرح ثامن

گام طرح ثامن

تخصص: ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مدير عامل: دانیال گشایشی
تلفن: ۲۸-۳۸۴۷۸۱۲۷ فكس: ۳۸۴۷۸۱۲۹
نشانی: احمدآباد- انتهای ابوذر غفاری۳۷- انتهای خیابان شهید اسلامی۴- کوچه شهید غلامحسین احمدی- پلاک ۴۶- واحد۱
پايه: ۳