مهندسین مشاور کیهان نقش توس

کیهان نقش توس

تخصص:  زمینی
مدیر عامل: اصغر یوسفی کمالوند
تلفن:۳۲۱۲۲۵۵۷    فکس: ۳۲۵۰۶۴۵۲
نشانی: بلوار طبرسی شمالی-بین ۱۹و۲۱-پلاک ۸۴۵-طبقه دوم سمت راست
پايه: ۳