مهندسین مشاور کومه شمس

کومه شمس

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: علی خاکسار شاه نعمتی
تلفن: ۳۶۰۶۷۸۱۷
نشانی: امامت ۷ (آزادی ۸)- پلاک ۹۵- طبقه اول
پايه: ۳