مهندسین مشاور کاوش راه شرق

کاوش راه شرق

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: سید آیت اله هاشمی نسب
تلفکس: ۳۷۶۷۳۲۹۸
نشانی: بلوار ملک آباد- خیابان قدس- قدس ۲۳- پلاک۷۸
پايه: ۳