مهندسین مشاور کاوش تدبیر طوس

کاوش تدبیر طوس

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: غلامرضا غلامی
تلفکس: ۹۱۰۱۳۳۷۹
نشانی: بلوار وکیل آباد- صدف ۱۹- پلاک ۱۶۱- طبقه همکف
پایه